Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 492η θέση ανάμεσα στα 900 καλύτερα Ανώτατα Ιδρύματα στον κόσμο

Την 492η θέση, ανάμεσα στα 900 καλύτερα Ανώτατα Ιδρύματα στον κόσμο, καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities» για το 2020. Η αξιολόγηση στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε ίδρυμα, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα. Συγκεκριμένα, η κατάταξη […]

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού έργου με εξ αποστάσεως διαδικασία

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρία του στις 22 Οκτωβρίου 2020, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 του Ιδρύματος και συνεκτιμώντας τις συνθήκες διάδοσης της επιδημίας στην πόλη των Ιωαννίνων, αποφάσισε να ζητήσει από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος των Πανεπιστημιουπόλεων Α και Β (Ιωάννινα) να πραγματοποιήσουν με εξ αποστάσεως […]

Ενημέρωση για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου

Γίνεται γνωστό σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι τα περιοριστικά μέτρα, που επιβλήθηκαν στον Δήμο Ιωαννιτών για τον περιορισμό και την προστασία από την επιδημία του COVID-19, δεν επηρεάζουν τα Προγράμματα Σπουδών και εν γένει, τη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου που υλοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και των Γ.Σ. των Τμημάτων. […]