Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) Πρωτοετών Φοιτητών

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Πρώτου Έτους να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας.

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες (5) που επισυνάπτονται:

Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμός: