Ενημέρωση για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου

Γίνεται γνωστό σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι τα περιοριστικά μέτρα, που επιβλήθηκαν στον Δήμο Ιωαννιτών για τον περιορισμό και την προστασία από την επιδημία του COVID-19, δεν επηρεάζουν τα Προγράμματα Σπουδών και εν γένει, τη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου που υλοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και των Γ.Σ. των Τμημάτων.

Αν παραστεί ανάγκη αλλαγών, θα δοθούν οι δέουσες οδηγίες.

Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Σημαντική ημερομηνία:

Σχετικός σύνδεσμός:

Συνημμένα αρχεία​:

No data was found