Διδάσκοντες

Αντώνης Νάτσης
Μέλος ΕΔΙΠ
2651050739 (εσωτερικό. 1739)
Τύμπα Ελένη
Επίκουρος Kαθηγητής
26510 05738
Αρετούλη Ελένη
Πρόεδρος Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής
2651050721 ( εσωτερικό 1721)
Ρέντζου Κωνσταντίνα
Επίκουρος Kαθηγητής
2651050741 (εσωτερικό. 1741)
Καραβίδα Βασιλική
Επίκουρος Kαθηγητής
Καινούργιου Ελένη
Επίκουρος Kαθηγητής
Μάντζιου Στρατούλα
Καθηγητής
2651050741 (εσωτερικό. 1741)
Αναστασίου Σοφία
Αναπληρωτής Καθηγητής
2651007165