Ανακοινώσεις

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) Πρωτοετών Φοιτητών
Δημοσιεύθηκε:
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 492η θέση ανάμεσα στα 900 καλύτερα Ανώτατα Ιδρύματα στον κόσμο
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 492η θέση ανάμεσα στα 900 καλύτερα Ανώτατα Ιδρύματα στον κόσμο
Δημοσιεύθηκε:
Πραγματοποίηση εκπαιδευτικού έργου με εξ αποστάσεως διαδικασία
Δημοσιεύθηκε:
Ημερήσιο Πρόγραμμα – Menu του Εστιατορίου «ΦΗΓΟΣ» (19 – 30 Οκτωβρίου 2020)
Ημερήσιο Πρόγραμμα – Menu του Εστιατορίου «ΦΗΓΟΣ» (19 – 30 Οκτωβρίου 2020)
Δημοσιεύθηκε:
Ενημέρωση για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου
Δημοσιεύθηκε:
Κατηγορίες ανακοινώσεων
Μηνιαίες ανακοινώσεις
Ιστορικό
Ετικέτες