Μεταδιδακτορική Έρευνα

Ερευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) από νέους επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/Τμημάτων του.

Περισσότερες πληροφορίες
ΦΕΚ Κανονισμού για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδακτορικές Σπουδές