Διοίκηση 

Το Τμήμα

Πρόεδρος Τμήματος

Ελένη Αρετούλη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας
Τηλ.: 2651050721 (εσ. 1721)
E-mail: earetouli@uoi.gr