Επιτροπές Τμήματος

Το Τμήμα

Επιτροπές Τμήματος

Τα στοιχεία των μελών θα συμπληρωθούν μελλοντικά

 • Μάντζιου Στρατούλα, Καθηγήτρια, tmantziou@uoi.gr 
 • Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, anastasiou@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr 
 • Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, vkar@uoi.gr 
 • Τύμπα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, etimpa@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr 
 • Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, vkar@uoi.gr 
 • Τύμπα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, etimpa@uoi.gr 
 • Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, vkar@uoi.gr 
 • Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, anastasiou@uoi.gr 
 • Τύμπα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, etimpa@uoi.gr 
 • Αρετούλη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, earetouli@uoi.gr 
 • Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, anastasiou@uoi.gr 
 • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ekain@uoi.gr