Υποδομές – Εργαστήρια

Το Τμήμα

Υποδομές - Εργαστήρια

Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής λειτουργούν τα εξής εργαστήρια: 

 • Αισθητικής Εικαστικής Αγωγής 
 • Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφής – ΕΕΕΒΑ 
 • Παιδαγωγικών 
 • Ψυχολογίας & Ιατρικών Μαθημάτων

Εργαστήριο Αισθητικής Εικαστικής Αγωγής

Το Εργαστήριο Αισθητικής Εικαστικής Αγωγής και Πηλοπλαστικής έχει ως σκοπό την καλλιέργεια των τριών φυσικών λειτουργιών, των αισθήσεων , της αντίληψης και της πράξης. Βασικός στόχος του είναι η καλλιέργεια της φυσικής προδιάθεσης του φοιτητή να μπορεί να εκφράζεται καλλιτεχνικά και να είναι σε θέση να μεταφέρει αυτές τις γνώσεις καθώς επίσης να κατανοεί και να απολαμβάνει τα έργα τέχνης. 

Είναι χωρητικότητας 50 φοιτητών. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει πάγκους εργασίας, νιπτήρα, πίνακα, αναλώσιμα είδη για την διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων. 

Εργαστήριο Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφής – ΕΕΕΒΑ

Σκοπός τους Εργαστηρίου -ΕΕEΒΑ- είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πεδίο της Θεραπευτικής Αφής υπό το πρίσμα της Πρώιμης Προληπτικής Συμβουλευτικής, με στόχο την προαγωγή της Βρεφικής Ψυχικής Υγείας.

Συγκεκριμένα οι τομείς των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου είναι:

 1. Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των Πρώιμων Εμπειριών στην προαγωγή της κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας
 2. Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας με έμφαση στις επιδράσεις της Θεραπευτικής Αφής, στο σύστημα των φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και ιστορικών αναπτυξιακών πλαισίων ανάπτυξης του βρέφους
 3. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, χαμηλού κόστους, όπως είναι η Βρεφική Χειροπρακτική
 4. Επέκταση των υπηρεσιών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, ανταποκρινόμενο αφενός στα κελεύσματα των καιρών στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, αφετέρου σε διαπιστωμένες ανάγκες στην εφαρμογή Πρώιμων Προληπτικών Συμβουλευτικών Παρεμβάσεων  
 5. Υποστήριξη της προπτυχιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας και προώθηση της μεταπτυχιακής και της Δια Βίου Μάθησης στα ως άνω επιστημονικά πεδία.
 6. Οργάνωση Σεμιναρίων με μετακλήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς που ερευνούν, εφαρμόζουν και διδάσκουν Πρώιμα, Συμβουλευτικά Παρεμβατικά Προγράμματα, βρεφικής-νηπιακής ηλικίας      
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συμβουλευτικών Προγραμμάτων Πρώιμης Ηλικίας
 8. Συνεργασίες με Παιδικούς Σταθμούς, Νοσοκομεία και συναφείς χώρους ανάπτυξης του μικρού παιδιού, στη χώρα και στην αλλοδαπή
 9. Έκδοση εγχειριδίων και επιστημονικών μελετών  
 10. Ψηφιοποίηση του παραγόμενου υλικού.

Ιστορικό Ίδρυσης

 • Το 2013, κατόπιν απόφασης της Γεν.Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου: Θέμα 4ο /25-04-2013 στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (πρώην Βρεφονηπιοκομίας), λειτούργησε το «Αναπτυξιακό Κέντρο Βρεφικής Χειροπρακτικής»
 • Το 2014, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την έγκριση εργαστηρίων στο ΤΕΙ Ηπείρου, μεταξύ αυτών και του «Εργαστήριου Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Χειροπρακτικής -ΕΕΕΒΑ-» (υπεύθυνη Σ.Μάντζιου καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής), το οποίο και αντικατέστησε το προαναφερθέν «Αναπτυξιακό Κέντρο Βρεφικής Χειροπρακτικής»
 • Το 2015, στην Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών-ΤΕΙ/Η, με την απόφαση 1/Θ.19/13-01-2015/(ΑΔΑ:ΩΒ844691ΟΙ-ΞΙΤ), εγκρίθηκε η υλοποίηση του Έργου «Εκπαιδευτικές Συνεδρίες Γονέων στη ΒΧ», στο Έργο 9 – Διαχείρισης ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο λειτουργίας του προαναφερθέντος εργαστηρίου
 • Από το 2016, λειτουργεί κατόπιν καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού, ΦΕΚ 281-11/02/2016

Εργαστήριο Παιδαγωγικών

Το εργαστήριο έχει ως σημεία αναφοράς θέματα και ανάγκες ερευνητικού, διδακτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής Μεθοδολογίας, της Διαπολιτισμικής Αγωγής και των Σύγχρονων Τάσεων Προσχολικής Αγωγής. Ειδικότερα, το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 1. Παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης στους τομείς
  • Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης
  • Μελέτη των επιδράσεων της εφαρμογής εναλλακτικών μοντέλων προσχολικής αγωγής στους φοιτητές/τριες,
  • Διερεύνηση της ποιότητας της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης παιδαγωγού-παιδιού προσχολικής ηλικίας (δημιουργία παιδαγωγικής ατμόσφαιρας).
 2. Οργάνωση και συντονισμός πρακτικών και θεωρητικών ασκήσεων (π.χ. μικροδιδασκαλίες, μακροδιδασκαλίες) στα παραπάνω επιστημονικά πεδία για φοιτητές/τριες.
 3. Παραγωγή παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού για την προαγωγή και στήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων.
 4. Συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και γενικά την ανάπτυξη κάθε σχετικής επιστημονικής δραστηριότητας.